TESA 430 3D Micro – MS 454

TESA 430 3D Micro – MS 454

Technické parametre

Posuvy osí X 450 mm
Posuvy osí Y 500 mm
Posuvy osí Z 350 mm